De cursus projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties is bedoeld voor mensen die al actief zijn binnen het ontwerp en de projectering van brandmeldinstallaties. Na het succesvol afronden van de cursus zijn ze in staat om volledig zelfstandig brandmeldinstallaties te ontwerpen en te projecteren. Dat moet natuurlijk allemaal volgens veiligheidsvoorschriften gebeuren.

Het gevaar van brand

In Nederland  komen er gelukkig niet zo heel vaak meer ernstige branden voor. Dat komt voor een groot deel door maatregelen binnen de brandpreventie. Door geschikte bouwmaterialen te gebruiken is de kans op een brand een stuk lager. Bovendien zijn er veel ontwikkelingen geweest binnen de brandbeveiliging. Moderne systemen zijn veel beter in staat om brand snel te detecteren.

De techniek gaat snel vooruit

De techniek is altijd in ontwikkeling. Bedrijfstakken binnen de techniek veranderen razendsnel. Elke dag worden er nieuwe ontdekkingen gedaan, betere methodes ontwikkeld en nog efficiëntere machines gemaakt. Dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk voor mensen die in de technische sector werken. Zij krijgen te maken met meer veranderingen dan in vrijwel elke andere bedrijfstak. Aan de andere kant maakt dat de technische sector ook zo leuk en uitdagend. Tijdens je loopbaan maak je heel wat veranderingen door. Je zult dus nooit voor lange tijd precies hetzelfde werk op exact dezelfde manier uitvoeren. Natuurlijk is het wel belangrijk dat je op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen. Het is daarom verstandig om je bij te laten scholen. Veel bedrijven bieden dat hun werknemers tegenwoordig standaard aan. Met extra cursussen en bijscholen kun je je verder specialiseren. Ook kun je er juist voor zorgen dat je flexibeler wordt. Met de juiste kennis kom je een heel eind. Natuurlijk is praktijkervaring ook belangrijk. De opleidingen van Kenteq zijn allemaal op de praktijk gericht. Je werkt natuurlijk wel vanuit een theoretische achtergrond. Als je weet waarom iets op een bepaalde manier gebeurt dan heb je daar profijt van in de praktijk.