Door een rolcontainer te huren voor uw bedrijfsafval, zorgt u ervoor dat u controle houdt over uw afvalproductie. Rolcontainers kunnen door erkende afvalinzamelaars geleverd worden in verschillende soorten en maten. MKB-afval.nl is zo’n erkende afvalinzamelaar. Erkende afvalinzamelaars staan op de zogenaamde VIHB-lijst. Ze leveren rolcontainers voor diverse soorten bedrijfsafval.

Welke rolcontainers zijn er verkrijgbaar?

Er zijn rolcontainers beschikbaar voor glasafval, papier en karton, organisch afval, archief en restafval.

Voor glasafval is het van belang dat de juiste soorten glas in de bak worden gegooid. Rond glasafval van flessen en potten is geschikt voor recycling. Deze soorten glasafval komen veel voor in horecabedrijven. Voor horecabedrijven is een extra rolcontainer voor glas dan ook een aanrader.

Voor papier en karton is een aparte container huren voordelig. De papiercontainer is goedkoper en daarnaast bespaar je ruimte in de restafvalcontainer. In de papiercontainer kunnen de meeste soorten papier en karton gegooid worden indien ze schoon zijn.

Een rolcontainer voor organisch afval is ook geschikt voor bedrijven waar veel groenafval voor komt. Horecabedrijven maken vaak gebruik van deze bakken. Oude bloemen en planten kunnen in deze container worden gegooid. Ook etensresten behoren tot het organisch afval.

Het afval dat overblijft, na het afvoeren van bovengenoemde recyclebare afvalstromen is restafval. Dit is afval dat vaak in de prullenbak wordt gegooid. Dit afval is niet verder recyclebaar en wordt door afvalinzamelaars afgevoerd en verbrandt in de verbrandingsovens. Met dit restafval wordt energie voor huishoudens opgewekt. Zo wordt er toch op een hoogwaardige manier gebruik gemaakt van het restafval.

Welke formaten rolcontainer zijn er beschikbaar?

Er zijn verschillende formaten rolcontainers beschikbaar bij afvalverwerkingsbedrijven. De formaten hebben een inhoud van 240 liter tot 1700 liter. De containers met een formaat tot 660 liter passen door een normale binnendeur. De grotere containers van 1100 en 1700 liter dienen buiten geplaatst te worden of door een bredere deur het pand in gevoerd te kunnen worden.

Wat is het voordeel van samenwerken met een erkende afvalinzamelaar?

Wanneer u een onderneming heeft bent u aan de gemeente afvalstoffenheffing verschuldigd. Deze wordt berekend aan de hand van de oppervlakte van uw bedrijf. Dit bedrag dient u jaarlijks te betalen aan de gemeente. Wanneer u in zee gaat met een erkende afvalinzamelaar hoeft u deze heffing niet te betalen. Het in zee gaan met een erkende afvalinzamelaar, zorgt er niet alleen voor dat u kan besparen op deze kosten aangezien ze vaak goedkoper zijn. Ook zijn ze vaak flexibeler in het afhalen van uw bedrijfsafval.