Veel mensen vragen zich af wat een belastingconsulent nou precies doet. Eenvoudig gezegd geeft een belastingconsulent advies over belastingen. Toch zit het ingewikkelder in elkaar dan dat. Verschillende administratieve en andere bedrijfsprocessen kunnen grote gevolgen hebben voor de belastingheffing of de belastingaangifte. Het is dus zo dat een belastingconsulent vaak inzicht krijgt in deze processen, natuurlijk moet een belastingconsulent in Amsterdam dus ook alles weten over belastingen.

De werkzaamheden van een belastingconsulent

Soms kan het zo zijn dat een belastingconsulent zich beperkt tot administratieve en andere bedrijfsprocessen en soms biedt een belastingconsulent ook andere financieel-administratieve diensten aan. Deze diensten kunnen ook aangeboden worden door kantoren of personen die zichzelf geen belastingconsulent noemen. Toch zijn er voor een belastingconsulent een paar hoofdtaken.

Financiële administratie

Bij deze taak gaat het er vooral om dat de financiële gevolgen van bedrijfsactiviteiten worden vastgelegd. Hieronder vallen ook wel crediteuren-, debiteuren- en salarisadministratie. Deze werkzaamheden worden vaak verricht door een boekhouder of een administratiekantoor. Daar kan ook een financiële rapportage bij horen. Dit zijn de maand-, kwartaal- en jaarverslagen. Uit deze financiële rapportage komt een overzicht hoe de onderneming de afgelopen periode het heeft gedaan en hoe de financiële positie nu is. Vaak worden deze werkzaamheden verricht door het hoofd van de administratie, de financieel manager, een administratiekantoor of de accountant. Ook is een van de taken het controleren van de financiële administratie. In deze controle wordt nagegaan of de in de administratie vastgelegde gegevens een goed en juist beeld geven van de werkelijkheid. Vaak wordt deze controle uitgevoerd foot de controller of de accountant.

Financieel management

Beslissingen die door het beleid genomen worden zijn onder meer gebaseerd op financiële gegevens. Het is dan ook de taak van de financieel manager om de bedrijfsleiding van deze juiste gegevens te voorzien. Dit hoeft niet per se door de financieel manager gedaan te worden maar kan ook uitgevoerd worden door de accountant. Een van de laatste taken is de accountantsverklaring, het is namelijk zo dat sommige bedrijven en instellingen controle verplicht zijn. Dit houd kortom in dat zij bij hun jaarrekening een verklaring van een accountant moeten geven om zo de juistheid van de jaarrekening te bevestigen. Een belastingconsulent kan dus bij eigenlijk alle hierboven genoemde taken advies geven of sommige taken zelfs zelf verrichten. Voor het afgeven van een accountantsverklaring dient een belastingconsulent wel een accountant te zijn met certificeringsbevoegdheid.